Бадовинци. Традиција квалитетног образовања.
Home
 

Sekcije

На нивоу Одељењских већа V, VI, VII, VIII разреда наставници предметне наставе релизују различите слободне активности у оквиру следећих секција:

Драмска секција – Катарина Кулезић и Ивана Товиловић

Литерарно-новинарска секција – Катарина Кулезић

Саобраћајна секција – Весна Татомировић и Живорад Живојиновић

Билошко-еколошка секција – Драгана Јакшић

Млади Историчари – Рајко Гарибовић

Рукометна секција – Слободан Росић

Одбојкашка Секција – Слободан Росић и Владимир Стевановић

Хор и оркестар – Маријана Благојевић


Top