…179 година квалитетног образовања…
Home
 

Školski odbor

Школски одбор чини 9 чланова. По три представника у Школском одбору имају школа ( представници запослених ), родитељи и локална заједница.

Чланови школског одбора ОШ “ Вук Караџић “ Бадовинци су:

  1. Милица Танчић представник запослених – председник
  2. Драгана Јакшић представник запослених
  3. Горица Товиловић представник запослених
  4. Драгана Врачарић представник родитеља
  5. Миладин Паунић представник родитеља
  6. Славица Давидовић представник родитеља
  7. Милан Игњатовић представник локалне заједнице
  8. Живанко Петрушић представник локалне заједнице
  9. Славиша Станишић представник локалне заједнице

Top