…174 godine kvalitetnog obrazovanja…
Home
 

Školski odbor

Школски одбор чини 9 чланова. По три представника у Школском одбору имају школа ( представници запослених ), родитељи и локална заједница.

Чланови школског одбора ОШ “ Вук Караџић “ Бадовинци су:

  1. Предраг Јевтић представник запослених – председник
  2. Слободан Росић представник запослених – заменик председника
  3. Горица Товиловић представник запослених
  4. Драгић Поповић представник родитеља
  5. Драгана Бајуновић представник родитеља
  6. Миленко Гаврић представник родитеља
  7. Никола Живојиновић представник локалне заједнице
  8. Станко Васиљевић представник локалне заједнице
  9. Дарко Гарибовић представник локалне заједнице

Top