Бадовинци. Традиција квалитетног образовања.
Home
 

Školski odbor

Школски одбор чини 9 чланова. По три представника у Школском одбору имају школа ( представници запослених ), родитељи и локална заједница.

Чланови школског одбора ОШ “ Вук Караџић “ Бадовинци су:

  1. Милица Танчић представник запослених – председник
  2. Миленко Томић представник запослених
  3. Горица Товиловић представник запослених
  4. Маријана Стевановић представник родитеља
  5. Миладин Паунић представник родитеља
  6. Биљана Божић представник родитеља
  7. Милан Игњатовић представник локалне заједнице
  8. Иван Павловић представник локалне заједнице
  9. Игор Којић представник локалне заједнице

Top