…174 godine kvalitetnog obrazovanja…
Home
 

Ekskurzije

ОБРАЗАЦ 1-екскурзија

ОБРАЗАЦ 2-екскурзија

 

ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈЕ

 

Одељењска и стручна већа предлажу програм екскурзија, који достављају Наставничком већу ради разматрања и доношења. Екскурзија може да се изведе ако је Савет родитеља дао сагласност на програм и цену екскурзије и избор агенције.

 

  1. РАЗРЕД :  Шабац – Мишар – Стари град
  2. РАЗРЕД : Ср. Митровица – Стари град – Засавица
  3. РАЗРЕД : Троноша – Тршић – Бања Ковиљача
  4. РАЗРЕД : Београд
  5. РАЗРЕД : Суботица – Палић – Зобнатица
  6. РАЗРЕД : Хопово – Нови Сад – Петроварадин
  7. РАЗРЕД : Ваљево- Аранђеловац – Топола
  8. РАЗРЕД : Златибор – Златар – Дрвенград ( Шарганска осмица )

 


Top