Бадовинци. Традиција квалитетног образовања.
Home
 

Nastava

У прилогу је дат распоред контролних задатака, писмених провера и писмених задатака дужих од 15 минута,за прво полугодиште школске 2023/2024.године, као и одлука директора школе о усвајању истог :

1.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

2.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

3.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

4.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

5.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

6.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

7.РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

8-1РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

8-2 РАЗРЕД-провере_1.полугодиште

Одлука директора школе

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2022/2023.године.

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2021/2022.године.

1. разред

2. разред

3. разред

4. разред

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

У прилогу је дат измењени распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.

1-1.2

2-1.2

3-1.2

4-1.2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2017/2018. и одлука директора школе о усвајању истог :

I-1,2

II-1,2

III-1,2

IV-1,2

V-VIII

Одлука Директора о усвајању писмених провера дужих од 15 минута

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2017/2018. и одлука директора школе о усвајању истог :

1-1,2

2-1,2

3-1,2

4-1,2

5-1,2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1,2

Odluka direktora o usvajanju rasporeda pismenih provera dužih od 15. minuta.

 

 

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2015/2016 и одлука директора школе о усвајању истог

1.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

2. Разред План писмених провера дужих од 15 минута

3.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

4.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

5.-8.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

Одлука Директора школе о оувајању распореда писмених провера дужих од 15 минута за 2. полугодиште

 

 

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2015/2016. и одлука директора школе о усвајању истог.

1.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

2.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

3.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута.

4.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА Виши разреди

Одлука-Утврђивање распореда писмених провера


Top