…174 godine kvalitetnog obrazovanja…
Home
 

Nastava

У прилогу је дат измењени распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2020/2021.

1-1.2

2-1.2

3-1.2

4-1.2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2017/2018. и одлука директора школе о усвајању истог :

I-1,2

II-1,2

III-1,2

IV-1,2

V-VIII

Одлука Директора о усвајању писмених провера дужих од 15 минута

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2017/2018. и одлука директора школе о усвајању истог :

1-1,2

2-1,2

3-1,2

4-1,2

5-1,2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1,2

Odluka direktora o usvajanju rasporeda pismenih provera dužih od 15. minuta.

 

 

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за друго полугодиште школске 2015/2016 и одлука директора школе о усвајању истог

1.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

2. Разред План писмених провера дужих од 15 минута

3.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

4.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

5.-8.Разред План писмених провера дужих од 15 минута

Одлука Директора школе о оувајању распореда писмених провера дужих од 15 минута за 2. полугодиште

 

 

 

 

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за прво полугодиште школске 2015/2016. и одлука директора школе о усвајању истог.

1.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

2.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

3.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута.

4.Разред.Писмене провере дуже од 15 минута

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА Виши разреди

Одлука-Утврђивање распореда писмених провера


Top