Бадовинци. Традиција квалитетног образовања.
Home
 

Redovna nastava

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за ДРУГО полугодиште школске 2023/2024. године.

1-1,2

2-1,2

3-1,2

4-1,2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

Одлука – распоред провера

 

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за ДРУГО полугодиште школске 2022/2023. године

први разред

други разред

трећи разред

четврти разред

5-1

5-2

6-1,2

7-1

7-2

8-1,2

Одлука директора школе

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за ПРВО полугодиште школске 2021/2022. године :

1-1, 1-2

2-1, 2-2

3-1, 3-2

4-1, 4-2

5-1 (1)

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1, 8-2

 

У прилогу је дат распоред писмених провера дужих од 15 минута за ДРУГО полугодиште школске 2020/2021. године :

1-1.2

2-1.2

3-1.2

4-1.2

5-1

5-2

6-1

6-2

7-1

7-2

8-1

8-2

 

У прилогу су дати распореди часова од 1. до 4. разреда, од 5. до 8. разреда за свако одељење посебно.

Распоред, млађи

Распоред, старији


Top