…174 godine kvalitetnog obrazovanja…
Home
 

Administracija

Административну службу школе чине :

Дипломирани правник Милица СтефановићСекретар школе

Струковни економиста Весна Аничић - Шеф рачуноводства

Економски техничар Зоран ДрагићевићАдминистративно-финансијски радник

Дипломирани педагог Јелена АврамовићПедагог


Top