…поносних 180 година квалитетног образовања…
Home
 

Administracija

Административну службу школе чине :

Дипломирани правник Андрић АлександарСекретар школе

Струковни економиста Весна Аничић - Шеф рачуноводства

Финансијски техничар Николина Аџија - Референт за финансијско-рачуноводствене послове


Top