…179 година квалитетног образовања…
Home
 

Zaposleni

Škola ima 41 zaposlenog radnika

Direktora

Sekretara

Šefa računovodstva

Administrativno-finansijskog radnika

Pedagoga

Bibliotekara

21 Nastavnika

8 Učitelja

Domara-Ložača

5 Pomoćna radnika – higijeničara

 

 


Top