Бадовинци. Традиција квалитетног образовања.
Home
 

Pomoćno osoblje

Школа има 5 помоћних радника

  1. Арнаутовић Драган Домар-Ложач
  2. Кићановић Емина Спремачица
  3. Благојевић Верица Спремачица
  4. Томић Љиљана Спремачица
  5. Арнаутовић Маријана Спремачица

Top