…179 година квалитетног образовања…
Home
 

Pomoćno osoblje

Школа има 6 помоћних радника

  1. Васиљевић Србољуб Домар-Ложач
  2. Арнаутовић Драган Спремачица
  3. Кићановић Емина Спремачица
  4. Благојевић Верица Спремачица
  5. Томић Љиљана Спремачица
  6. Арнаутовић Маријана Спремачица

Top